Scholen

Wat kunnen scholen in Amstelveen doen voor KWF?

kwf_kanker_bibliotheekLeerlingen
Wil je de strijd tegen kanker ondersteunen door zelf of samen met je vrienden een actie te organiseren? Bijvoorbeeld door een sponsorloop te organiseren of tijdens een schoolfeest een inzameling te houden? Dat is natuurlijk fantastisch! De afdeling KWF Amstelveen kan promotie- en voorlichtingsmateriaal verzorgen zoals vlaggen, informatiefolders, posters of een collectebus. Ook kan je je actie ondersteunen door het speciale actielogo van KWF toe te passen. Je kunt deze aanvragen via info@kwf-amstelveen.nl.

Wil je als leerling een spreekbeurt of werkstuk maken over kanker, dan beschikt KWF Kankerbestrijding over veel informatie. Kijk bijvoorbeeld eens in de online bibliotheek van kanker.nl voor informatie over kankersoorten en veel voorkomende gevolgen en behandelingen.

Leerkrachten
Scholen kunnen voorlichting geven over kanker of een actie organiseren om geld in te zamelen voor het goede doel. Doordat kinderen met een scholenactie actief bezig zijn met het onderwerp kanker, krijgen kinderen meer kennis en bewustzijn over kanker en wordt kanker gemakkelijker bespreekbaar. Ook worden kinderen zich meer bewust van een gezonde levensstijl. Voor meer informatie kunnen scholen contact opnemen met onze onderwijs coördinator Zoë Swensson via info@kwf-amstelveen.nl.